admin on September 6, 2022

Εταιρεία στην Αγγλία

Εταιρεία στην Αγγλία

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην Αγγλία είναι μια πολύ εύκολη και σύντομη διαδικασία . Η συνήθης και πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited (το Ελληνικό αντίστοιχο της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε).

Πρόκειται για μια εταιρική δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε αυτή να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο εντός της χώρας ίδρυσης αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο .

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσων επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η νέα εταιρεία θα έχει αξιοπιστία , διεθνές προφίλ και επαγγελματική εικόνα.

Αποκτήστε παγκόσμιο γόητρο και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με μια εταιρεία στο Λονδίνο

Η εταιρική μορφή αγγλικής LTD ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα.

Μπορεί και ο διευθυντής (εκπρόσωπος) να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος (μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων , γεγονός που καθιστά την ίδρυσή της εξαιρετικά ελκυστική.

Πλεονεκτήματα Χώρας

Με τη χρήση – ίδρυση εταιρίας στην Αγγλία ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

.

.

Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι εταιρείες στην Αγγλία αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώ (ορθώς) η Ελλάδα μπορεί να αρνηθεί τιμολόγια από χώρες με πολύ σημαντική διαφορά στην φορολογία (όπως και η Βουλγαρία ή η Κύπρος) και δεν τα αναγνωρίζει ως έξοδα στον Έλληνα πελάτη/εταιρεία.

.

.| Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 | Μηδέν ασφαλιστικές εισφορές  
 | Μηδέν προκαταβολή φόρου 

 

Μειώνει δραστικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο με 19% φορολογία και 9.500 Λίρες αφορολόγητο επί των κερδών. 

Κατάργηση της τυπολατρίας του ελληνικού λογιστικού συστήματος καθώς και της γραφειοκρατίας

Μείωση ως και μηδενισμός του κόστους λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας.

.

.

Αποκτά παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ και διεθνές brand, με registered office (έδρα) στο Λονδίνο.

.

.

Το ελάχιστο καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής ανέρχεται στο ποσό της 1£ (Λίρας Αγγλίας).

.

.

Επιπροσθέτως η χρήση των εταιρειών Limited (LTD) στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:

.

.

-Παροχή πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών
-Επενδυτικές εταιρίες
-Ναυτιλιακά
-Εταιρείες πληροφορικής
-Διαφημιστική Εταιρία στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών
-Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
-Ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop
-Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies)

 

.

Φορολογικοί Συντελεστές

.

.

Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 19% 

Δεν υφίσταται φορολογία μερίσματος

.

.

Και εξαιρετικά σημαντικό: μια εταιρεία με τζίρο μέχρι 89.000 Λίρες ανά έτος δεν υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Φ.Π.Α. (VAT) και έτσι δεν εισπράττει Φ.Π.Α από τους πελάτες της και δεν το αποδίδει στο Αγγλικό κράτος.

Αυτό σημαίνει πως τα κόστη τιμολόγησης προς τους πελάτες σας γίνονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά.

.

.

Υπάρχουν 100+ συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας

.

.

Απλή και απόλυτα ηλεκτρονική φορολογική διαχείριση της εταιρείας σας, με σαφείς χρόνους και πάρα πολλές ευκολίες που κάνουν το Ελληνικό Φορολογικό σύστημα (δυστυχώς) να μοιάζει επινόηση της Λίθινης Εποχής.

Στην Fotis Grontas & Accociates μετά από πολλά έτη εμπειρίας, μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως γνωρίζουμε κάθε λεπτομέρεια του Αγγλικού φορολογικού συστήματος και έτσι μπορούμε να σας απαλλάξουμε από πολλούς πονοκεφάλους, βοηθώντας σας ουσιαστικά σε κάθε βήμα, από την έναρξη μέχρι… πάντα, απαντώντας σε όλες σας τις απορίες.

 

.

.Με βαθιά γνώση του Αγγλικού Φορολογικού Συστήματος και διαρκή ενημέρωση, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με διαφάνεια, σοβαρότητα και απόλυτη αξιοπιστία, ενώ ειδικευόμαστε μόνον στο Βρετανικό Εταιρικό Δίκαιο, την ίδρυση και λειτουργία Αγγλικών εταιρειών.

.

.

Οι υπηρεσίες μας:

.

.

| Σύνταξη, Επικύρωση & Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών

| Παράβολα στο Αγγλικό κράτος

| Έλεγχος και επιβεβαίωση της εταιρικής επωνυμίας

| Καταχώρηση του γραφείου σας – έδρα της εταιρείας στο Λονδίνο

| Παράδοση των πιστοποιητικών έναρξης της εταιρείας σας

| Παροχή δωρεάν προγράμματος έκδοσης τιμολογίων, πελατολογίου & bookkeeping (έσοδα-έξοδα) & εκπαίδευση στην πολύ εύκολη χρήση του. 

|  Παροχή συμβουλών, απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα χωρίς περιορισμό χρονικό ή άλλο.

| Λογιστική παρακολούθηση, σύνταξη & υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας σας.

| Monitoring- Παρακολούθηση των υποχρεώσεων της εταιρείας σας, έγκαιρη ενημέρωση & Consulting.

 

Αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε όλα τα Αγγλικά Τραπεζικά ιδρύματα & Άμεσες λύσεις Ηλεκτρονικών Πληρωμών 48 ώρες από την ίδρυση της εταιρείας σας.

Τελικό κόστος όλων των υπηρεσιών:

600,00 €

Mέχρι του ετήσιου τζίρου των 85.000 λιρών ΔΕΝ υφίσταται κόστος μηνιαίας παρακολούθησης ενώ όλη η υποστήριξη μας που αφορά την εταιρεία σας πραγματοποιείται από εμάς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

* Η εταιρεία μας ακολουθεί πιστά όλα τα νομικά πρότυπα και τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύσταση εταιρειών όπως και την δεοντολογία του ΟΟΣΑ.

** Δεν υπάρχουν κρυφές ή μελλοντικές χρεώσεις που δεν αναφέρονται. Ο όρος “τελικό κόστος” συμπεριλαμβάνει όντως όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την σύσταση εταιρείας στην Αγγλία.

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας.

  Πιστοποιήσεις

   

  Company Law | Cambridge University

  Global Business | Harvard University

  Contract Law | CPD

  UK Company Accounting | CPD

  Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Finance | CPD

   

  *H Fotis Grontas & Associates βραβεύτηκε ως ο πιο καινοτόμος πάροχος εταιρικών υπηρεσιών για το 2021 απο το διεθνές Βρετανικό περιοδικό Acquisition International